67783.com
金沙娱乐网站   【津湘 中药佳构】三七粉

    【规       格】245g/瓶
    【功能主治】
散瘀止血,消肿定痛。用于咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出
   血,胸腹刺痛,跌扑肿痛。

    【用法用量】3-10g,入煎剂。
    【贮       藏】置阴凉枯燥处,防蛀。

COPYRIGHT        湖南津湘药业有限公司               技术支持:湖南狼王文化传布有限公司